Building Impact

 

CROZZROADS realiseert realtime interactieve oplossingen.

Privacy- en veiligheidsbeleid Crozzroads.com

Crozzroads BV
Telefoon: +31 20 77 22 277
Email: info@crozzroads.com

Handelsregister: Kamer van Koophandel Amsterdam
Registratienummer: 53241568
BTW-nummer: NL850806501B01

Crozzroads BV respecteert de privacyrechten van haar online-bezoekers en erkent het belang van het beschermen van de gegevens die zij over hen verzamelt. In ons hele bedrijf geldt een privacybeleid voor de verzameling, de opslag en het gebruik van de gegevens die je ons verstrekt.

Als je nog geen 18 jaar oud bent, ben je verplicht om een ouder of verzorger in te lichten over het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Crozzroads en hun instemming daarmee te verkrijgen alvorens je bij Crozzroads te mogen registreren.

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar website door Crozzroads. Dit privacy statement is dus niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Crozzroads op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Crozzroads adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Welke persoonsgegevens kunnen er precies over je worden verzameld en op welke manier?

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Crozzroads kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door in te schrijven op onze website voor meer informatie en onze nieuwsbrief.
 • Via onze website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Crozzroads op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Crozzroads optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Crozzroads plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Crozzroads kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Crozzroads, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Crozzroads verstrekt. Crozzroads kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, postcode, plaatsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling in sommige gevallen bankgegevens nodig.
 • Website- en app-gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens, internetbrowser, apparaattype, surfgedrag en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Crozzroads gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van onze dienstverlening en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • De afhandeling van betalingen.
 • Telefonisch- of e-mailcontact ter uitvoering van dienstverlening.
 • De levering van diensten.
 • Het informeren aangaande (de wijziging van) producten en diensten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Crozzroads kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Crozzroads kan je persoonsgegevens delen met andere partijen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de met een klant gesloten overeenkomst, of op grond van een gerechtvaardigd belang. Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van betalingen, de levering van diensten, en het versturen van nieuwsbrieven etc. Crozzroads verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Crozzroads deelt ook geen gegevens met partijen buiten Europa.

Crozzroads kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Crozzroads rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Crozzroads bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Tenzij een betrokkene aangeeft dat zijn of haar persoonsgegevens eerder moeten worden verwijderd, bijvoorbeeld doordat een betrokkene zich afmeldt etc.

Inschrijving nieuwsbrieven

Als je onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, moet je ons toestemming verlenen om je onze nieuwsbrieven te sturen door je emailadres in te vullen in het daarvoor bestemde vak op de website. In alle verzonden mail is Crozzroads duidelijk te herkennen als de afzender, in overeenstemming met de Europese anti-spamwetgeving. Wij bieden je te allen tijde de gelegenheid om diensten op te zeggen (opt-out). Elke nieuwsbrief die wij verzenden bevat een automatische opt-out koppeling.

Als je vragen hebt over onze nieuwsbrief, of verwijderd wilt worden uit het adressenbestand, kan je een email sturen naar info@crozzroads.com.

Wat zijn cookies

Een cookie is een stukje informatie dat door jouw webbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer en zo jouw activiteiten binnen websites volgt. Crozzroads.com gebruikt cookies om bij te houden hoe vaak je onze site bezoekt, wat de inhoud is van jouw winkelwagentje en wat jouw eerdere aankopen waren, om zo de content te kunnen leveren die past bij jouw interesses. De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan dat voorkomen door de instellingen van jouw browser te wijzigen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je de meeste voorzieningen van onze website nog wel gebruiken.

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Crozzroads zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Crozzroads samenwerkt. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende cookies die geplaatst worden via de Crozzroads website:

Functionele cookies

Crozzroads plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Crozzroads maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet)gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social mediaknoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe jouw persoonsgegevens gebruikt- en gedeeld kunnen worden.

Crozzroads kan je persoonsgegevens delen met andere partijen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de met een klant gesloten overeenkomst, of op grond van een gerechtvaardigd belang. Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van betalingen, de levering van goederen, en het versturen van nieuwsbrieven etc.

Crozzroads verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Crozzroads deelt ook geen gegevens met partijen buiten Europa.

Crozzroads kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Crozzroads rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

Via het e-mailadres info@crozzroads kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Crozzroads, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Aanpassing of verwijdering van gegevens kan ook via onze website op de persoonlijke account pagina. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Crozzroads zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Crozzroads of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Crozzroads mijn persoonlijke gegevens?

Crozzroads vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Crozzroads hanteert daarom passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik of diefstal tegen te gaan. Alleen professionals hebben toegang tot uw gegevens en zijn gehouden tot geheimhouding.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Crozzroads via info@crozzroads.com.

Vragen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Crozzroads omgaat met uw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@crozzroads.com.

De overeenkomst

De onderstaande informatie wordt geleverd door Crozzroads om onze online bezoekers volledig te informeren over ons Privacybeleid.

Door het bezoeken van www.crozzroads.com stem je in met de werkwijzen beschreven in dit Privacybeleid.

Extra informatie

Wij maken je erop attent dat dit beleid geldt voor Crozzroads en/of haar dochtermaatschappijen, maar niet voor websites van andere ondernemingen of organisaties aan wie wij gekoppeld kunnen zijn. Zorg dat je het Privacybeleid van dergelijke andere ondernemingen of organisaties hebt gelezen alvorens eventuele persoonsgegevens in te zenden. Daarnaast kan Crozzroads van tijd tot tijd derden in dienst nemen om persoonsgegevens te verzamelen uit naam van Crozzroads. In dergelijke gevallen zijn die derden gebonden aan geheimhoudingsovereenkomsten en hebben van Crozzroads opdracht om te voldoen aan ons Privacybeleid zoals hierboven uiteengezet.

© Crozzroads BV featuring Crozzroads Alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermde door Crozzroads of haar licentiegevers. Website © Crozzroads BV featuring Crozzroads. Alle rechten voorbehouden.

Alle handelsmerken van derden vermeld of getoond op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.